Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

Nimi: Kenno Office Services Oy
Y-tunnus: 2514403-5
Osoite: Hämeentie 11, 00530 Helsinki
Puhelinnumero: +358 50 553 4577

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Kenno Office Services Oy
Nimi: Marisa Rantasila
Osoite: Hämeentie 11, 00530 Helsinki
Puhelinnumero: +358 50 553 4577
Sähköpostiosoite: marisa[at] kennolounge.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä tietoja käytetään asiakkaan ja/tai yhteistyökumppanin tunnistamiseen ja palveluistamme kertomiseen. Lisäksi tietoja käytetään asiakassuhteen ja/tai kumppanuussuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä myyntiä ja markkinointia tukemaan.

Tietojen keräämisen peruste

Asiakkaan ja yhteistyökumppanin tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan ja yhteistyökumppanin suostumuksella, tai asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Yhteistyökumppanin y-tunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan ja yhteistyökumppanin kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai suhteen kehittämiseksi. Markkinointitiedot säilötään 6kk.

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöiltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalujen avulla ja muista julkisista ja/tai avoimista lähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustollamme on evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiämme sivujen ja tarjoamiemme palvelujen asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä sekoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.